O Fiat Mariae

Uwierzyliśmy, że Maryja zaprosiła nas, byśmy złączyli nasze „tak” z Jej TAK. Aby Chrystus rodził się każdego dnia w naszym życiu oraz w sercach innych ludzi poprzez nasze życie – oddane Maryi. Jest to wielki dar miłosiernej Miłości Boga, którym chcemy się dzielić na co dzień. Z ufnością odpowiadamy na Fatimskie wezwanie Niepokalanego Serca Maryi, by iść do świata z różańcem w ręku, duchem pokuty w sercu i zadośćuczynieniem poprzez codzienność życia.     
 
            Wspólnota Fiat MARIAE zrzesza osoby oddane Maryi w Jej macierzyńską niewolę miłości wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, pragnące pogłębiać formację maryjną. Tajemnica Ofiary Mszy św. oraz miłość do Matki Bożej stanowią filary naszej formacji.   
NIEWOLNIK MARYI we Wspólnocie dąży do tego, by każdego dnia stawać się apostołem Niepokalanego Serca Maryi. Dlatego źródłem jego siły i nawracania jest codzienna medytacja, lektura duchowa, różaniec św. oraz trwanie w obecności Bożej.
NIEWOLNIK MARYI zabiega o to, by Maryja była bardziej znana i kochana ku chwale całej Trójcy Świętej. Każda swoją myśl, każde poruszenie woli i każdy czyn oddaje Jej w posłuszeństwie by „Ona tym rozporządzała wedle woli swego Syna i na Jego większą chwałę” [św. Ludwik „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”].
NIEWOLNIK MARYI uczestniczy w spotkaniach Wspólnoty FIAT MARIAE raz w tygodniu 
(w piątek) , wg. następującego porządku:

1 tydzień:
  • Msza Święta
  • Nabożeństwo pokutne oraz udział w całonocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu by uwielbiać Boga, by wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi, za grzechy własne, naszych rodzin i całego świata
2 tydzień:
  • Msza Święta
  • Formacja
3 tydzień:
  • Msza Święta
  • Dzielenie
4 tydzień:
  • Msza Święta
  • Formacja 
NIEWOLNIK MARYI każdego dnia ponawia Akt Oddania, natomiast raz do roku ponawia Akt Oddania uroczyście (8 grudnia).
W miarę możliwości z gorliwością pielęgnuje pełne uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej, która jest dla niego centrum i szczytem życia. Pielęgnuje w sobie także, jak najczęstszą Adorację Najświętszego Sakramentu.
NIEWOLNIK MARYI praktykuje Nabożeństwo Pierwszych 5 Sobót Miesiąca. Żyjąc tym nabożeństwem z gorliwością zabiega o to by także inni podejmowali praktykę tego nabożeństwa.
NIEWOLNIK MARYI w miarę możliwości w każdy czwartek od godz. 23.00 do 24.00 praktykuje Godzinę Świętą Wynagradzającą.
NIEWOLNIK MARYI uczestniczy raz do roku w rekolekcjach wspólnotowych oraz dniach skupienia.
NIEWOLNIK MARYI, podejmując formację we Wspólnocie, pamięta o właściwej hierarchii, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, dalej własna rodzina i własne powołanie, a następnie udział w życiu Wspólnoty. Jednakże ze względu na podjęte zaproszenie, by czerpać siły duchowe w formacji wspólnotowej i dla osobistego wzrostu duchowego, nie zaniedbuje wspólnego gromadzenia się na modlitwie i w miarę możliwości regularnego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych.
 
„Maryja nie jest słońcem, które by blaskiem swych promieni mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest piękna i łagodna jak księżyc102, który swe światło otrzymuje od słońca i je łagodzi, by je przystosować do naszych ograniczonych możliwości.”
                                                                                         św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.