Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela Wielkiego Postu
28 lutego 2021 roku

 
  1. W najbliższy czwartek pomodlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. O godz. 18.00 Msza św. w intencji adorujących Najświętszy Sakrament. Przy okazji prosimy, aby osoby, które czasami mogłyby zastąpić stale adorujących Naj. Sakr., aby zgłaszały swoją gotowość w zakrystii lub punkcie informacyjnym.  
  2. W piątek przed południem odwiedzimy chorych w ich domach oraz zachęcamy do spowiedzi św. pierwszopiątkowej. 
  3. Także w piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: o godz. 11.30 i po Mszy św. wieczornej dla dorosłych, a o godz. 16.30 dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo ks. Paweł zaprasza po Mszy św. wieczornej na wyjazdową Drogę Krzyżową. Wyjazd własnym transportem, a zbiórka organizacyjna pod kościołem. Zainteresowani niemający transportu będą mogli zabrać się z innymi. 
  4. W sobotę o godz. 9.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. 
  5. W niedziele o godz. 17.00 zmiana tajemnic różańcowych. Przy okazji prosimy o zgłaszanie się do róży różańcowej. Deklaracja przynależności zobowiązuje do odmówienia jednej dziesiątki różańca dziennie. 
  6. Przypominamy, że w niedziele o godz. 17.15 rozpoczyna się nabożeństwo Gorzkich Żali.
  7. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je o. Zbigniew Ptak paulin. Program jest wywieszony w gablocie.  
  8. Pod amboną wystawiony jest kosz, gdzie można składać trwałe produkty spożywcze na pomoc dla potrzebujących. 
  9. Także, tradycyjnie, prosimy przynosić ogarki świec, używanych w domach. Z nich odlejemy nasz Paschał. 
  10. Zachęcamy bardzo do lektury gazet i książek o tematyce religijnej.