Rozważania


Smatfon również może pomóc Ci w kontakcie ze Słowem Bożym.
Aplikacja "Pismo Święte PL", dostępna w sklepie Google Play oraz Apple App Store, umożliwia "czytanie Pisma Świętego w dowolny sposób - ciągły lub wybranymi fragmentami, w czym dodatkowo pomaga opcja dodawania do ulubionych czy zaznaczania wersów markerem. Aplikacja pozwala na przejście do czytań z liturgii Kościoła Katolickiego na każdy dzień, z bezpośrednim dostępem do dnia bieżącego. Zawiera ponadto, systematycznie poszerzaną, listę popularnych modlitw. Co ważne, powyższe funkcjonalności nie wymagają połączenia z internetem i nie zawiera reklam.
Aplikacja daje możliwość modlitwy brewiarzem(online) oraz dostępu do informacji o Świętym z dnia oraz komentarza do czytań z dnia(online).
Tekst Biblii Tysiąclecia (IV i V wydanie) wykorzystany za zgodą wydawnictwa PALLOTTINUM."

pobierz z Google Play